Innovasjonscamp

Nasjonal Gründercamp 2014 – Energi for fremtiden

Dette er en nasjonal finale for alle som har kvalifisert seg til finalen gjennom "Energi for fremtiden" gründercamper i fylkene i samarbeid med Enova.

Oppdrag Enova SF og Sør Trøndelag fylkeskommune skal bygge et energi- og klimaeffektivt skolebygg på Heimdal i Trondheim. Enova ønsker at skolebygget skal være et nasjonalt signalbygg og sette standard for hvordan skolebygg skal utformes i resten av landet de neste ti årene. Skolebygget skal huse Heimdal videregående skole med 1000 elever og skal oppfylle fremtidens krav til et energieffektivt bygg, samt ha en hensiktsmessig energiforsyning.
Emne/område Energi og miljø
Oppdragsgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune og Enova
Fylke Nasjonal
Skole Videregående skoler fra 15 fylker.
Klassetrinn Vg1, vg2 og vg3
Antall elever 118 (26 lag) fra 15 fylker
Antall lærere 32
Antall veiledere 10
Antall jurymedlemmer 8
Lengde på campen 2 døgn
Når 2. – 4. februar 2014
Hvor Trondheim - Charlottenlund videregående skole
www / www.ue.no  

http://www.ue.no/Kalender/Nasjonal-Grundercamp-2014#tab1

http://www.ue.no/Nyheter/Vant-med-framtidens-skolebygg

Beskrivelse av organisering og innhold

Gjennom omfattende samarbeid mellom Enova og UE har 3500 elever fra 15 fylker har deltatt i fylkesvise Gründercamper høsten 2013. Vinnerne fra fylkene deltar i denne nasjonale gründercampen.